Francis Tuker

Francis Tuker

Generalmajor och chef för 4e indiska divisionen vid Monte Cassino.