Bernhard Freyberg

Bernhard Freyberg

*1890 Generallöjtnant och chef för den nyzeeländska divisionen i Italien.
*1890 General. Chief of the New Zealand division in Italy