Paal Berg

Paal Berg

*1873 President i norska HD och en av hemmafrontens ledare.
*1873. President in the supreme court and one of the leaders of the "Hjemmefronten".