Sverre Riisnaes

Sverre Riisnaes

Advokat och justitsieminister i Quislings regering.