Johan Nygaardsvold

Johan Nygaardsvold

Regeringschef för exilregeringen i London.