Halvard Lange

*1902. Politiker. Arresterad av tyskarna och sänd till Sachsenhausen. Utrikesminister i februari 1946.
*1902 Politician. Arrested by the Germans and sent to Sachsenhausen. Foreign minister in 1946.