Wilhelm Hansteen

Wilhelm Hansteen

General och ÖB för den norska krigsmakten.