Birger Eriksen

Birger Eriksen

Överste och befälhavare vid Dröbackssundet där "Blücher" sänktes.