Helfrich

Helfrich

Amiral och chef för de allierades sjöstridskrafter vid försvaret av nederländska Indien.