I.H. Reijnders

Reijnders

Generallöjtnant och chef för generalstaben.