Backer

Backer

Kapten som överlämnade Rotterdams kapitulation.