Hiroshi Oshima

*1886 General och japansk ambassadör i Berlin 1938-39 och 1941-45. Internerad i USA 1945.
*1886. Japanese ambassador in Berlin 1938-39 and 1941-45. Confined in US 1945