Osami Nagano

Osami Nagano

†1944 Amiral och stabschef för marinen. Marinminister 1936-37.
1944 Admiral and Minister of the Navy 1936-37.