Umberto

*1904 Kronprins av Italien. Chef för nordarmén vid den fransk-italienska gränsen juni 1940. Utsedd till riksföreståndare efter kung Victor Emanuels abdikation 1944. Lämnade Italien 1946.
*1903 Crown prince of Italy. Chief of the Northern army by the French-Italian border 1940. Appointed to regent after the abdication of Victor Emanuel 1944. Left Italy in 1946.