Enrico Nicola

*1877 Italiens förste president. Lämnade politiken 1924 men återkom som president efter kung Victor Emanuels abdikation.
*1877. Italys`s first president. Left the politics 1924 but returned after the abdication of King Victor Emanuel.