Bernardo Attolico

Bernardo Attolico

Italiens sändebud i Berlin.