Geovanni Messe

*1883 Italiensk marskalk. Ledde den italienska expeditionskåren på östfronten 1941. Chef för de italienska styrkorna i Nordafrika 1942, kapitulerade i Tunisien i maj 1943. Generalstabschef i november 1943.
*1883. Italian Marshall. Lead the Italian expedition force in Russian 1941. Chief if the Italian forces in North Africa 1942. Surrendered in Tunisia May 1943. Chief of staff in November 1943.