Pandit Jawaharlal Nehru

Pandit Jawaharlal Nehru

*1890. Indisk nationalistledare och en av Gandhis närmaste medarbetare, kongresspartiets ordförande 1929, 1936-1937 och bildade i augusti 1946 den första indiska regeringen.
*1890. Indian Nationalist leader and one of Gandhi`s closest associated, chairman of the Congress party 1926, 1936-1937 and formed in August 1946 the first Indian government.