Muhammed Jinnah

Muhammed Jinnah

*1876. Ledare för den muslimska frihetsrörelsen. Föreslog att Indien skulle delas i en muslimsk och en hinduisk stat (Pakistan).
*1876. Leader of the Muslim freedom movement. Suggested that India should be divided into one Muslime and one Hindu state (Pakistan).