Nicolas von Kallay

Nicolas von Kallay

*1887. Jordbruksminister 1932-1935, konseljpresident i mars 1942-mars 1944. Vägrade att godkänna speciallagar för judarna.
*1887. Minister of agriculture 1932-1935, Cabinet President in March 1942-March 1944. Refused to approve special laws against the Jews.