Miklós Horthy de Nagybánya

Horthy

*1868. Amiral och riksförestĺndare.
*1868. Admiral and regent.