Bela Miklos

Bela Miklos

*1891 †1948. Generalöverste och chef för ungerska armén. Gick senare över till ryssarna. Premiärminister i den provisoriska regeringen 1944-1945.
*1891 †1948. Colonel General and Chief of the Hungarian Army. Prime minister in the provisional government 1944-1945.