Damaskinos

Damaskinos

*1889. Ärkebiskop av Aten 1941. I husarrest under den tyska ockupationen. Utsågs till grekisk regent efter Georg II avgång i december 1944.
* 1889. Archbishop of Athens in 1941. In house arrest during the German occupation. Appointed ruler of Greece when Georg II resigned in December 1944.