John Lewellin

John Lewellin

Minister för flygplansproduktionen i februari 1942 och livsmedelsminister i november 1943.
Minister of aircraft production in February 1942 and Minister of food production in November 1943.