Arthur Greenwood

Arthur Greenwood

*1880. Medlem av Churchills krigskabinett i maj 1940 och ingick också i Attlees regering i juli 1945.
*1880. Member of Churchill`s cabinet in May 1940 and also member in Attlee`s government in July 1945.