sir Stafford Cripps

Stafford Cripps

*1889. Brittisk ambassadör i Moskva i maj 1940, medlare i Indien i mars 1942, minister för flygplansproduktionen 1942 och handelsminister 1945.
*1889. British ambassador in Moscow in May 1940, mediator in India in March 1942, minister of aircraft production 1942 and minister of trade 1945.