lord William Maxwell Beaverbrook

Maxwell Beaverbrook

*1879. Minister för flygplansproduktionen i juni 1940, försörjningsminister 1941.
*1879. Minister of aircraft production in June 1940. minister of providing 1941.