sir Bertram Ramsey

Bertram Ramsey

*1883 †1945. Amiral. Marinchef i Dover och organiserade återtåget av 335.000 man från Dunkuerqe. Planlade landstigningarna i Nordafrika, Sicilien och i Italien. Död i en flygolycka i januari 1945.
*1883 †1945. British admiral. Naval chief in Dover and organized the evacuation of 335.000 men from Dunkerque. Planed the amphibious operations in North Africa, Sicily and Italy. Killed in a plane accident in January 1945.