sir Dudley Pound

Dudley Pound

*1877 †1943. Engelsk amiral. Befälhavare för Medelhavsflottan 1935, förste sjölord och högste chef för den brittiska flottan 1939. Avgick i oktober 1943.
*1877 †1943. British admiral and commander of the British fleet in the Mediterranean in 1935, first sea lord and highest commander in the British Navy in 1939. Resigned in October 1943.