sir Percy Noble

Percy Noble

*1880. Engelsk amiral. Befälhavare för de brittiska sjöstridskrafterna i Fjärran Östern 1937-1940, befälhavare för Atlantflottan 1941 och chef för den brittiska amiralitetsdelegationen i Washington 1942-1944.
*1880. British admiral. Commander of the British naval forces in the Far East 1937-1940, commander of the Atlantic fleet in 1941 and later chief of the British admiral delegation in Washington 1942-1944.