B C S Martin

B C S Martin

Kapten och befälhavare på HMS Dorsetshire.
Captain and commander of the HMS Dorsetshire.