sir Ralph Leatham

sir Ralph Leatham

Engelsk amiral och befälhavare för den brittiska flottan i öster Medelhavet i april 1943.
British admiral and commander of the British fleet in eastern Mediterranean in April 1943.