sir Geoffrey Layton

Layton

*1884. Amiral och befälhavare över de brittiska styrkorna i indiska farvatten i september 1940, chef för flottstationen i Singapore 1941 och befälhavare på Ceylon 1942-1945.
*1884. Admiral and commander of the British fleet in Indian water in September 1940, chief of the British fleet based in Singapore in 1941 and commander in Ceylon 1942-1945.