sir Bruce Fraser

Bruce Fraser

*1888. Chef för Home Fleet i mars 1943 och ledde den brittiska eskader som sänkte Scharnhorst utanför Nordkap 1943. Befälhavare för den brittiska Stillahavsflottan i december 1944.
*1888. Chief of the Home Fleet in March 1943 and lead the British squadron that sunk Scharnhorst outside of Nordkap in 1943. Commander of the British Pacific fleet in December 1944.