sir Edward Evans

sir Edward Evans

*1881. Engelsk amiral. Chef för det brittiska flottan i Australien 1929-1931 och för flottan i Afrika 1933-1935.
*1881. British admiral. Chief of the British fleet in Australia 1929-1931 and in Africa 1933-1935.