sir John Cunningham

sir John Cunningham

*1885. Engelsk amiral och chef för Medelhavsflottans kryssareskader 1938-1940 och chef för marinstaben i februari 1946.
*1885. British admiral, chief of cruiser squadron in the Mediterranean 1938-1940. Chief of the naval staff in February 1946.