sir Andrew Cunningham
Andrew Cunningham
*1883. Amiral och förste sjölord, chef för den brittiska slagskeppseskadern i Medelhavet 1937-1938, ledde anfallen mot Taranto 1940 och Kap Matapan 1941 och chef för den brittiska marinstaben 1943.
*1883. Admiral and first sea lord, chief of the British battleship squadron in the Mediterranean 1937-1938, lead the attack at Taranto in 1940 and Kap Matapan in 1941 and chief of the British naval staff in 1943.