Carton de Wiart

Carton de Wiart

*1880. General. Ledde de brittiska trupperna i Norge vid ┼dalsnes, Namsos och Steinkjer 1940.
*1880. General. Lead the British troops in Norway at ┼dalsnes, Namsos and Steinkjer in 1940.