Lord William Slim

William Slim

*1891 †1970. Fältmarskalk och befälhavare för den 10 Indiska divisionen i Syrien 1941-1942, befälhavare för 15e armékåren i Burma 1942-1943 och chef för  14e armén i Burma 1943-1945.
*1891 †1970. Field marshal and commander of the 10th Indian Division in Syria, commander of the 15th corps in Burma 1942-1943 and commander of the 14th corps in Burma 1943-1945.