Ronald Scobie

Ronald Scobie

*1893 †1969. Generalmajor. Kommendant för garnisonen i Tobruk. Befälhavare för 6e och 70e divisionerna i Nordafrika 1941, befälhavare på Malta 1942, stabschef i Mellersta Östern 1943-1944 och befälhavare i Grekland 1944-1946.
*1893 †1969. Major general. Commander of the garrison in Tobruk. Commander of the 6th and 70th divisions in North Africa in 1941, commander at Malta in 1942, chief of staff in the Middle East 1943-1944 and commander in Greece 1944-1946.