sir Henry Pownall

Henry Pownall

*1887 †1961. Generallöjtnant. Vice generalstabschef 1940-1941, överbefälhavare i Singapore, arméchef på Ceylon 1942, överbefälhavare i Iran och Irak och stabschef hos Mountbatten i Burma 1943-1944.
*1887 †1961. Lieutenant general. Vice chief of staff 1940-1941, Supreme commander in Singapore, commander in Ceylon in 1942, supreme commander in Iran and Iraq and chief of staff with Mountbatten in Burma 1943-1944.