sir Richard Mccreery

McCreery

*1898 †1967. Generallöjtnant. Stabschef hos general Alexander i Nordafrika 1942-1943 och chef för brittiska 8e armén i Italien i november 1944.
*1898 †1967. Lieutenant general. Chief of staff with general Alexander in North Africa 1942-1943 and chief of the British 8th army in Italy in November 1944.