sir Frank Macfarlane

sir Frank Macfarlane

*1889. General. Ledde den brittiska delegationen i Moskva 1941, guvernör i Gibraltar 1942-1944 och chef för den allierade kontrollkommissionen i Italien 1944.
*1889. General. Lead the British delegation in Moscow 1941, Governor in Gibraltar 1942-1944 and chief of the allied commission in Italy 1944.