Herbert Lumsden

Herbert Lumsden

*1897 †1945. Generallöjtnant. Befälhavare för olika förband i Nordafrika under 1942-1943 och brittisk representant hos MacArthur.
*1897 †1945. Lieutenant general. Commander of various units in North Africa 1942-1943 and British representative with General MacArthur.