Walter D.A. Lentaigne

Lentaigne

*1899 †1955 Generallöjtnant. Befälhavare för de brittiska specialstyrkorna i Burma 1944-1945.
*1899 †1955. Lieutenant general. Commander of the Special Forces in Burma 1944-1945.