Robert Laycock

Robert Laycock

*1907 †1968. Generalmajor. Efterträdde Mountbatten som chef för de brittiska kommandostyrkorna i oktober 1943. Ledde en kommandoraid mot Rommels högkvarter i Libyen 1942.
*1907 †1968. Major general. Succeeded Mountbatten as chief of the British commando forces in October 1943. Lead a commando raid against Rommels headquarter in Libya in 1942.