lord Edmund Ironside
Edmund Ironside
*1880 †1959. Fältmarskalk. Chef för brittiska imperiets generalstab 1939-1940, befälhavare för hemmaförsvaret 1940.
*1880 †1959. Field marshal. Chief of the Imperial staff 1939-1940, commander of the Home Forces 1940.