Thomas Hutton

J T Hutton

*1890 †1981. Generallöjtnant. Generalstabschef i Indien 1941, befälhavare i Burma 1941-1942 och stabschef i Burma 1942.
*1890 †1981. Lieutenant general. Chief of the general staff in India 1941, commander in Burma 1941-1942 and chief of staff in Burma 1942.