Percy C. S. Hobart

P C S Hobart

*1885 †1957.Generalmajor som uppfann många olika på- och ombyggnader till stridsvagnar. Befälhavare för 11e och 79e pansardivisionerna 1941-1945.
*1885 †1957. Major general who invented many different reconstruction of tanks. Commander of the 11th and 79th armoured divisions 1941-1945.