Douglas D. Gracey

D D Gracey

*1894 †1964. General och bataljonschef för indiska 17e brigaden i Irak och Syrien 1941-1942, befälhavare för den 20e Indiska divisionen i Burma 1942-1945.
*1894 †1964. British general and commanding officer in the 17th Indian brigade in Iraq and Syria 1941-1942, commander of the 20th Indian division in Burma 1942-1945